Projekt: Nabava opreme za snimanje emisija za javnu televiziju – HRT i otvaranje nove redakcije  

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka Oz Media d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1437 za provedbu projekta „Nabava opreme za snimanje emisija za javnu televiziju – HRT i otvaranje nove redakcije“.
Projekt ulaganja odnosi se na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Provedbom predmetnog projekta investitor ima za cilj značajno povećati kapacitete te time povećati konkurentnost uz povećanje prihoda od prodaje i otvaranje novih radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 15. lipnja 2017. godine do 15. travnja 2018. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost i produktivnost društva OZ Media d.o.o. u segmentu proizvodnje televizijskih emisija (i to magazinskog tipa) kroz ulaganje u tehnološke i ljudske resurse što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

Specifični cilj projekta je povećanje kapaciteta (opremanje nove redakcije), kako bismo mogli producirati i ponuditi nove, visoko kvalitetne emisije magazinskog tipa s područja automobilizma i vojno-obrambene tematike za nacionalnu javnu televiziju – HRT te istodobno dalje kvalitetno producirati postojeće emisije (»TVautomagazin«) za sadašnje kupce-privatne TV kuće.

Očekivani rezultati projekta

Povećanje prihoda od prodaje
Očuvanje broja postojećih radnih mjesta
Povećanje broja zaposlenih – Otvaranje novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 356.555,52 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 285.244,42 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 242.457,75 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: matija@ozmedia.hr
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/